Slide background
Slide background

URMANN SOLUTIONS je profesionalni servis koji se bavi uslugom higijenskog i tehničkog održavanja poslovnih prostorija.
Bavimo se poslovima održavanja proizvodnih pogona, kancelarija, skladišta, ordinacija, prodajnih prostora, škola, sportskih centara i drugih objekata.
Poznati su nam principi dobre higijenske prakse i u potpunosti ih prilagođavamo nameni prostora koji nam je poveren. U cilju dostizanja najvišeg nivoa kvaliteta usluga koristimo, najsavremeniju opremu, mašine i sredstva.

Naša strategija je kvalitetno i racionalno pružanje usluga održavanja higijene kao i tehničkog održavanja objekata sa ciljem lakšeg sprovodjenja higijenskih mera. Dopunjujemo i usavršavamo svoje iskustvo koje prenosimo na zaposlene kako bi naši klijenti u potpunosti mogli da se oslone na nas.
Naša vizija je da „Urmann solutions“ bude inovativno, moderno i efikasno preduzeće koje pružanjem svojih usluga omogućava klijentima da se fokusiraju na osnovne delatnosti u svojim firmama kao i na što kvalitetnije planiranje slobodnog vremena u svojim privatnim životima.

Call centar:
062/33-40-33

© Copyright - Urmann Solutions