„Urmann solutions“ d.o.o je preduzeće koji se bavi uslugom higijenskog i tehničkog (domarskog) održavanja poslovnih objekata. Bavimo se poslovima  čišćenja i održavanja tržnih centara, proizvodnih pogona , kancelarija , skladišta, ordinacija, prodajnih prostora, škola, sportskih centara i drugih objekata. Poznati su nam principi dobre higijenske prakse i u potpunosti prilagodjavamo nameni prostor koji nam je poveren.

U poslovima održavanja higijene koristimo savremenu opremu, mašine i sredstva.

Naša strategija je  kvalitetno i racionalno  pružanje usluga održavanja higijene kao i tehničkog održavanja objekata sa ciljem lakšeg sprovodjenja higijenskih mera .

Dopunjujemo i usavršavamo svoje iskustvo koje prenosimo na zaposlene kako bi naši klijenti u potpunosti mogli da se oslone na nas.

Naša vizija je da „Urmann solutions“  bude inovativno i efikasno preduzeće koje pružanjem svojih usluga omogućava klijentima da se fokusiraju na osnovne delatnosti u svojim firmama…